١

کارت شارژ مورد نظرتان و تعداد را انتخاب کنید

شارژ مستقیم ایرانسل
شارژ شگفت انگیز ایرانسل
قبض (شارژ) دائمی ایرانسل
پیشنهادهای ویژه ایرانسل
مبلغ درخواستی :
ريال حداقل 5,000 ریال وحداکثر 500,000 ریال
۲

پست الکترونیک یا شماره موبایل خود را وارد نمایید

ایـمیل
موبایل
نوع شارژ
مبلغ پرداختی
مبلغ شارژ شده
۳

بانک صادرکننده کارت خود را انتخاب نمایید

بانک صادر کننده ی کارت :
۴

انجام پرداخت

عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شودمبلغ شارژ : ریال

مالیات ارزش افزوده : ریال

مبلغ قابل پرداخت : ریال