١

اطلاعات قبض خود را وارد کنید

شناسه قبض

شناسه پرداخت
۲

پست الکترونیک یا شماره موبایل خود را وارد نمایید

ایـمیل
موبایل
مرا بخاطر بسپار
۳

بانک صادرکننده کارت خود را انتخاب نمایید

بانک صادر کننده ی کارت :
۴

انجام پرداخت


عملیات پرداخت با همکاری انجام می شود